Αρχική

Στην Ελλάδα, οινοποιούνται κάθε χρόνο 550.000 τόνοι σταφυλιών, αφήνοντας υποπροϊόντα μεγάλου όγκου (περίπου 85.000 τόνους στέμφυλων), τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου. Ωστόσο, εν αντιθέσει με πολλά διεθνή επιτυχημένα παραδείγματα, στην Ελλάδα τα οινοποιητικά απόβλητα, όχι μόνο δεν αξιοποιούνται σε εφαρμογές υψηλής οικονομικής απόδοσης, αλλά ούτε έχουν αποτελέσει ποτέ αντικείμενο σχεδιασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης, επεξεργασίας και εκμετάλλευσης, αποτελώντας έναν άμεσο περιβαλλοντικό κίνδυνο. Μία από τις σημαντικότερες ρυπαντικές παραμέτρους είναι οι φαινόλες που περιέχουν, και οι οποίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις. 

Περισσότερα…

Scroll to top